Zemné a výkopové práce Bratislava

Zemné-výkopové práce

 • základy rodinných domov
 • základy pre ploty
 • oporné múry
 • drážky pre inžinierske siete
 • čističky odpadových vôd
 • bazény, šachty, žumpy
 • úpravy terénu
 • úpravy záhrad

 

Demolačné práce Bratislava

Demolačné práce

 • búranie betónových podláh
 • búranie betónových chodníkov
 • rozbíjanie betónov a skál
 • búranie starých budov
 • rezanie otvorov do panelov
 • odvoz zeminy a sute
 • statické posudky

 

Odvoz odpadu Bratislava

Odvoz odpadu / Preprava materiálu

 • výkopová zemina
 • čistá stavebná suť
 • komunálny odpad
 • veľkoobjemový odpad
 • bio odpad: tráva, lístie, konáre
 • stavebné drevo
 • dovoz štrku,kameniva a piesku
 • odťahová služba
 • prenájom kontajnerov

 

PageRank ikona zdarma